Psykologi Martti Muttonen

040 - 526 4404

PSYKOLOGIN VASTAANOTTO JOENSUUSSA JA PYHÄSELÄSSÄ

 

Martti Muttonen on laillistettu psykologi ja monipuolisesti kokenut asiakastyöstä lastensuojelussa, mtt:ssä ja sairaalassa. Käytän tarvittaessa NLP (neurolinguistic programming)-menetelmiä, joista osa on mielikuvilla työskentelyä.

 

Jos koet tarvetta ottaa psykologiin yhteyttä, olipa syy mikä tahansa, niin eikun toimeksi.

 

Joensuussa voin ottaa vastaan keskustassa ja Pyhäselässä kotonani Suhmurassa. Voin tehdä myös kotikäyntejä.

 

Teen myös työnohjausta yksilöille ja työyhteisöille.

PSYKOLOGMOTTAGNING I JOENSUU OCH PYHÄSELKÄ

 

Martti Muttonen är legitimerad psykolog och mångsidigt erfaren i

klientarbete inom barnskydd, mentalvårdsbyrå och sjukhus. Jag använder vid behov NLP (neurolinguistic programming) -metoder. En del av dem går ut på att arbeta med mentala bilder.

 

Om du känner behov att kontakta en psykolog av en eller annan orsak ska du inte tveka.

 

Jag har mottagning i Joensuu centrum och i Pyhäselkä i mitt hem i Suhmura. Jag kan också göra hembesök.

PSYCHOLOGIST SERVICE IN JOENSUU AND PYHÄSELKÄ

 

Martti Muttonen is legitimated psychologist and experienced in client work at child welfare, mental health office and hospital. When needed I use NLP (neurolinguistic programming) -methods and some of them mean working with mental images.

 

If you have a feeling or idea to contact a psychologist

don´t hesitate.

 

I have service in Joensuu center and in Pyhäselkä at my home in Suhmura.

I can also visit You at Your home.

2018 - Psykologi Martti Muttonen - 040 526 4404